Ako si určiť ciele tak, aby sme ich dosiahli?

definovanie cieľov

Máme koniec roka a väčšinou si v tomto období píšeme ciele, predsavzatia na nasledujúci rok.

Otázka znie: “Ako si efektívne nastaviť ciele tak, aby sme ich dosiahli. Aspoň polovicu z nich?”

 

Hovorme o šanciach a potom o cieľoch

Počas štúdia manažmentu som písala diplomovú prácu na tému „Analýza dát v rizikovom a šancovom manažmente“. Pojem šancový manažment resp. v angličtine „chance management“ nie je u nás taký rozšírený ako možno manažment rizík. Je to však neuveriteľný nástroj nielen pre podniky objaviť možnosti neustáleho zlepšovania sa ale môžeme ho využiť aj v oblasti osobného rozvoja, nastavenia cieľov. Preto som sa rozhodla tento nástroj integrovať do samotného definovania cieľov na rok 2021.

Sila riadenia šancí spočíva vo vytváraní nových seba-definícií a spôsobov, ako využiť naše šance – zamerať ich v náš prospech. Som za to, aby sme si definovali ciele – starými známymi metódami. Používam ich aj ja. Ide skôr o to, ako pochopiť, že v ktorej oblasti si zadefinovať cieľ mám. A osobne sa mi ľahšie definuje cieľ tam, kde vidím šance. Nové možnosti. Ľudia sa musia naučiť tvoriť v danom okamihu a podieľať sa na objavovaní a realizácii svojich šancí.

Osobne preferujem chopenie sa nových šancí ako samotné sústredenie sa na dosahovanie cieľov!

chance management

 

Najprv si skontroluj svoj aktuálny stav

Akonáhle začnete rozmýšľať nad novými šancami, cieľmi na budúci rok, je dobré si skontrolovať tie, ktoré ste si stanovili minulý rok. Položiť si otázku, prečo ste ciele splniť nevedeli alebo naopak, čo vám pomohlo v dosahovaní vašich cieľov?

 

Zopár mojich cieľov na rok 2020 a ich aktuálny stav s využitím nových možností:

Peniaze

Cieľ: 31.12.2020 mám nové úspory v hodnote xx.xxx EUR.

Aktuálny stav: Nasporila som o 28% vyššiu sumu. Využila som Kurzarbeit počas prvej vlny korona krízy a voľný čas venovala dvom novým projektom. Nakupovala som menej šiat a začala variť doma.

 

Zdravie

Cieľ: 2x týždenne sa venujem joge.

Aktuálny stav: Joge sa venujem aj 4x týždenne. Našla som spôsob skrz aplikáciu a jogu si zacvičím kedy a kde chcem.

Yoga-Go

Zdroj: https://yoga-go.fit/

 

Cieľ: V pôstnom období medzi 03.03. – 09.04.2020 nejem mäso.

Aktuálny stav: Pôstne obdobie som dodržala a dokonca od neho jem mäso len 1x týždenne.

 

Cieľ: 31.12.2020 mám váhu 62kg.

Aktuálny stav: Vážim 60,20kg. Zistila som, že sa cítim lepšie ešte s nižšou hmotnosťou. Šancu som využila a váhu znížila.

 

Cestovanie

Cieľ: V marci 2020 navštívim na 10 dní Japonsko.

Aktuálny stav: Japonsko som nenavštívila.

 

Cieľ: V auguste 2020 navštívim na 5 dní Nórsko.

Aktuálny stav: Nórsko som nenavštívila.

Objavila som však nové miesta v okolí môjho bydliska a začala s aktívnou turistikou na Slovensku.

turistika Slovensko

Zdroj: Erika Krencsanová

Menej je viac

„Milujem“ ľudí, ktorí sa vám pochvália celou A4 s cieľmi a na konci roka vám vy-argumentujú, prečo splnili presne polovicu. Jasné, byť ambiciózny je super. Ale buďte realistickí a hlavne úprimní sami voči sebe. Prestaňte čítať 30 kníh ročne a nevyužijete z nich do praxe ani jednu!

Skôr než začnete plánovať, uvedomte si, kde stekde chcete byť. Rozdeľte si život pomocou kruhu života na pre vás najdôležitejšie oblasti života ako napríklad osobný rozvoj, zdravie, vzťahy, prostredie v ktorom žijete, peniaze atď… Vyfarbením čo najväčšieho políčka dáte najavo, že ste s danou oblasťou života spokojní a nechcete toho veľa meniť. Naopak, čím menej farby v políčku máte, tým menej ste s danou životnou oblasťou spokojní. A tu je priestor pre nové šance, možnosti, ciele vo vašom živote. Sústreďte sa na tie čo najmenej vyfarbené, pravdepodobne vás budú v najbližšom období najviac ťažiť, resp. vidíte viac šancí na zlepšovanie sa.

Potom si položte zásadnú otázku: „Čo by sa muselo stať aby som menej vyfarbené oblasti života na konci roku 2021 vyfarbil/a naplno?“ A presne tie úkony, zistené šance formulujte do svojich cieľov.

kruh života

Zdroj: http://alenajachimova.cz/orientujte-se-v-chaosu/

 

Môj príklad

Ja som si povedala, že budúci rok sa budem sústreďovať na svoj osobný rozvoj. Aby som si svoju hypotézu o potrebe verifikovala, dohodla som si termín s osobným couchom, ktorý mi poslal vyhodnotenie testu a určili sme si ďalšie kroky na nasledujúci rok. Teda som si vytvorila novy cieľ v oblasti osobného rozvoja na rok 2021, pretože som na základe výsledku testu objavila nové šance. 🙂

osobnostný rozvoj

Zdroj: https://www.suvko.sk/

 

Stará známa SMART

Myslím, že formulu SMART pozná už väčšina z vás. Ja som si ju premenovala trošku priateľnejšie pre moje ciele nasledovne:

Sšpecifické: Hlavne pre vás osobne. Cieľ má vystihovať vašu potrebu, šancu, ktorú ste identifikovali. Zamerajte sa na svoje šťastie. Hlavne matky (aj ja som matka), pokiaľ ste vy šťastná, aj vaše dieťa bude šťastné.

Mmerateľné: Ciele by ste mali na konca roka vedieť „zmerať“, vyjadriť číselne. Predtým ich však číselne aj nastaviť musíte.

Aatraktívne: pre vás osobne. Nestanovujte si ciele, ktoré nerobíte pre seba. Nastavujte si ciele, ktoré vás posúvajú.

Rrealizovateľné: Vaše ciele máte vedieť splniť. Inak to budú len želania. Nevyhýbajte sa novým šanciam, možnostiam, pokiaľ ste cieľ dosiahli ľahko resp. skôr ako ste plánovali. Pokiaľ dostanete ciele v práci a nie ste s nimi stotožnení, komunikujte ich so svojim nadriadením. Komunikujte s odborníkmi. Chcete schudnúť? Objednajte sa na bezplatnú vstupnú konzultáciu u výživového poradcu! 

Tčasovo stanovené / ohraničené: Ciele by ste mali splniť v určitom časovom úseku. V tomto článku píšem o krátkodobých.

Máte svoje ciele na papieri? Teraz je dobré ich prepísať na médium, ktoré máte každý deň pri sebe. Či už je to plocha počítača, diár. V mojom prípade to robím tak, že si každý rok kúpim diár od Paperblanks a ciele si píšem na prvé strany. Dva z nich, pre mňa najdôležitejšie, si prepíšem na menší papierik a nosím v peňaženke. Vždy keď mám vytiahnuť bankomatovú kartu, rozmyslím si 2x, či ju použijem. 🙂

Ciele píšte v prítomnom čase, ako keby ste cieľ už splnili!

 

Samotné dosahovanie cieľov, objavovanie šancí

A teraz jeden z tých “ťažších” krokov.

Prosím, zabudnite na slovo “ťažší”! Pokiaľ je váš cieľ pre vás atraktívny, tak by ste sa naň mali tešiť.

Preto si stojím za názorom, že pokiaľ objavíte vo svojich oblastiach života nové šance, pre-formulujete ich na vaše ciele, posunie vás to vpred a vy sa dostanete do neustále sa zlepšovacieho procesu a každým rokom sa budete zlepšovať. Ciele si nemáte nastavovať podľa “musím” ale podľa chcem. Vašej lepšej verzie. Vaše ciele majú byť SMART. Má to zmysel. A to veľký.

Steve Jobs sa krásne vyjadril: “Jediným spôsobom, ako byť naozaj spokojný, je milovať to, čo robíte. Ak ste ešte nenašli niečo, čo vás napĺňa, neprestávajte hľadať.” Vyberajte si tie šance, ktoré vás spravia šťastnými a pretvorte si ich do vašich osobných cieľov. Rozvíjajte svoje zručnosti a napĺňajte minimálne ciele. Každý jeden splnený krok vás posunie vpred!

 

Zdroje:

https://www.cambridge.org/core/journals/management-and-organization-review/article/toward-a-chance-management-view-of-organizational-change/21BD1FC24275FFDE2AECAE77FCF5C1AF

https://www.chance.management/

www.suvko.sk

http://alenajachimova.cz/orientujte-se-v-chaosu/