„Hovorme o jedle“ na ZŠ JA Komenského v Komárne

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“ je „vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravínvhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.“ (http://www.opotravinach.sk/contents/view/Hovorme%20o%20jedle)

Cieľovou skupinou sú všetky deti a učitelia na základných školách so sídlom v Slovenskej republike.

Počas V. ročníka som mala tú česť deťom prvého, druhého a tretieho ročníka základnej školy Jána Amosa Komenského v Komárne (http://www.zskomenskehokn.sk/) odprezentovať základnú teóriu pravidiel zdravého životného štýlu a následne sme si spoločne pripravili zdravú desiatu.

My dospeláci si ani neuvedomuje, ako veľmi dokážeme ovplyvniť zmýšľanie detí aj v tomto smere. Myslíme si, že deti nás nevidia alebo neriešia ako sa stravujeme a pritom nás pomaly 1:1 kopírujú.

To čo mi deti prezradili, čo sa deje u nich v kuchyni doma, si radšej nechám pre seba ;).