Tag Archives: zdravy zivotny styl

FITFEST 2017

Na Fitfest ročníku 2017 som porozprávala svoj životný príbeh a motivovala ľudí k pozitívnemu mysleniu