Tag Archives: vcelie produkty

Naše slovenské „Superpotraviny“ – Ktoré to sú ?

  Pod pojmom „superpotraviny“ rozumieme tie potraviny (ovocie, zelenina, orechy, bylinky), ktoré obsahujú nadpriemerné množstvo koncentrácie živín