FOOD REVOLUTION DAY 2017 – NOVÉ ZÁMKY

Food revolution day

V máji tohto roku ste nás mohli stretnúť na Food revolution day 2017, kde sme s deťmi riešili kvízy a rozprávali sa o tom, prečo je dôležité jesť zeleninu a ovocie.

Hlavným cieľom akcie bolo upovedomiť verejnosť o narastajúcej obezite detí a takisto navrátenie vzdelávania o zdravom životnom štýle do školských osnov.

Viac sa môžete dozvedieť tu.